Landelijke nascholingen

Landelijke nascholingen

PragmaScoop ontwikkelt landelijke geaccrediteerde nascholingen in de vorm van interactieve workshops.
Deze interactieve workshops zijn door PragmaScoop geïnitieerde en georganiseerde regionale bijeenkomsten voor artsen en apothekers m.b.t. een specifiek ziektebeeld en de bijbehorende behandeling. Tijdens een workshop wordt een beeld verkregen van de huidige behandeling. De problematiek in de praktijk wordt in kaart gebracht en vervolgens heeft een bespreking plaats van de meest adequate behandeling.

Om de kwaliteit te waarborgen worden deze workshops geaccrediteerd voor artsen en apothekers.

Kenmerkend voor de workshops is de hoge mate van interactiviteit. De belangrijkste leerdoelen van de workshops zijn:

  •     Het verschaffen van inzicht in het ziektebeeld en de behandeling
  •     Het verschaffen van inzicht in de farmacotherapie 'met betrekking tot het ziektebeeld'
  •     Het bespreken van een rationeel geneesmiddelenbeleid m.b.t. deze groep patiënten

 

Enige voorbeelden van reeds ontwikkelde geaccrediteerde nascholingen:

Contactgegevens

Pragmascoop

Ger Prins

Adres: Klaverveld 10, 4854 KW Bavel

Telefoon: +31(0)161 43 73 37

Email: pragmascoop.gp@hetnet.nl

Website: www.pragmascoop.nl