Verdiepingscursussen apothekers

Verdiepingscursussen apothekers

Verdiepingscursussen bedrijfskunde voor apothekers

Om gewenste doelen te halen achten veel deelnemers aan onze leergang ‘Bedrijfskunde voor apothekers’ verdere verdieping van een aantal specifieke bedrijfsmatige modules wenselijk/noodzakelijk.

Daarom hebben wij op veler verzoek voor apothekers die eerder onze bedrijfskundige leergang of een gelijkwaardige opleiding hebben gevolgd, de volgende Verdiepingscursussen voor 2018 ontwikkeld:

Financieel management, essentieel voor betere sturing van uw apotheek (1 dag)

 1. Trends en ontwikkelingen in apothekers branche (visie 5-10jaar)
 2. Juridische structuur en waardebepaling
 3. Marge verbetering
 4. Meten doelmatigheid personeel

Effectiviteitsverhoging binnen de apotheek door specifieke IT toepassingen (1 dag)

 1. Het proces in uw apotheek onder de loep
 2. IT toepassing; receptcontrole, sneller interveniëren en minder tijdsverspilling
 3. IT toepassing; Personeelsplanning gedigitaliseerd

Optimale communicatie richting patiënten, collega zorgverleners en instanties (1 dag)

 1. Agressie op de werkvloer
 2. Luisteren (patiënt, voorschrijver, verwijzer)
 3. Presentatie techniek

Actualiteit vraagt om gestructureerd HRM beleid bij noodzakelijke personeelsreductie (1 dag)

 1. Zicht op de consequenties van de wijziging frequentie herhaalmedicatie
 2. Ontwikkeling van de functie van assistent in kaart gebracht
 3. Vlootschouw voor uw eigen apotheek
 4. Kennis van basis principes van het ontslagrecht
 5. Training va slecht nieuws gesprek
 6. Mogelijkheid tot persoonlijk begeleiding bij u op de apotheek

Samengaan van professionaliteit en ethiek in de apotheek (1 dag)

 1. Inzicht krijgen in professionaliteit en de waarden van de organisatie
 2. Versterken van de Ethische waarden en uw personele organisatie
 3. Onderkennen van Persoonlijke waarden
 4. Kennis over integriteit/ morele ontwikkeling/ identiteit

Verbeteren van apothekersprocessen met de werkvloer door toepassing van Lean (1 dag)

 1. Ervaren van de stimulerende werking van een Lean simulatie
 2. Begrijpen en herkennen van de basisprincipes
 3. Inzicht in de kracht van Lean als verbeterstrategie
 4. Kennis en toepassen van enkele verbetermethodieken
 5. Antwoord op de vraag; Hoe pas ik Lean toe in de apotheek?

Uitvoering

 • Afhankelijk van persoonlijke behoefte kiest u zelf aan welke verdiepingscursus(sen) u wilt deelnemen (bij deelname aan alle dagen is een korting van toepassing)
 • De verdiepingscursussen worden gegeven op een goed bereikbare locatie centraal in NL
 • Iedere opleidingsdag duurt 7 uur (van 14.00 tot 21.00 uur) en is inclusief maaltijd
 • Verdiepingscursussen worden gepland in overleg met de deelnemers en starten bij een minimale groepsgrootte van 6 deelnemers

Accreditatie
De verdiepingscursussen zijn KNMP geaccrediteerd voor 6 punten per verdiepingsdag (totaal 36 punten)


Meer informatie? Klik hier:

Contactgegevens

Pragmascoop

Ger Prins

Adres: Klaverveld 10, 4854 KW Bavel

Telefoon: +31(0)161 43 73 37

Email: pragmascoop.gp@hetnet.nl

Website: www.pragmascoop.nl