Bedrijfskunde Fysiotherapeuten

Bedrijfskunde Fysiotherapeuten

Leergang kwaliteit - en bedrijfskunde fysiotherapie

'Van fysiotherapeut naar kwaliteitsondernemer'

Veel fysiotherapeuten zijn vakinhoudelijk perfect opgeleid maar hebben (te) weinig oog voor de kwalitatieve aspecten van hun vak. In combinatie met aandacht voor het bedrijfskundige onderdeel van hun vak is het mogelijk de fysiotherapeut door deze moeilijke tijd te loodsen. De kijk op fysiotherapie is fundamenteel gewijzigd. Toekomstig succes vereist aanpassing van de kwalitatieve fysiotherapeutische bedrijfsvoering aan de veranderende marktomgeving.

Leerdoelen:
De opleiding is met name bedoeld om een mind-set te realiseren bij fysiotherapeuten en bij hun personeel! De komende jaren zullen alles bepalend zijn hoe en op welke wijze fysiotherapeuten hun voortbestaan in gaan vullen.

Na afloop van de leergang bent u in staat om;
Uw praktijk te managen volgens uw eigen missie, visie en strategie en conform de richtlijnen van zorgverzekeraar en KNGF:

 •     beter sturen van uw eigen organisatie (kwalitatief, operationeel en financieel)
 •     inrichten, beheersen en uitvoeren van werkprocessen (PDCA)
 •     marktgericht handelen conform wet en regelgeving
 •     personeel sturen op kwaliteit van handelen
 •     klant centraal stellen (patiënten, consumenten, huisartsen, zorgverzekeraars)
 •     beter met tijd en energie om aan (time management, meer tijd voor de patiënt)
 •     beter onderscheiden t.o.v. concurrent fysiotherapeuten

Alle onderwerpen die te maken hebben met uw praktijk: kwaliteit, verslaglegging, richtlijnen commercie, marketing, management en organisatie worden in de leergang kwaliteit en bedrijfskunde behandeld, waarbij u daadwerkelijk ook zelf veel zult oefenen.

Uitvoering:

 •     modulaire opbouw (totaal 7 modules)
 •     kan door maximaal 12-14 fysiotherapeuten per sessie gevolgd worden
 •     op locatie in de regio
 •     verzorgd door zeer ervaren professionele docent(en), gespecialiseerd in het betreffende onderwerp
 •     fysiotherapeut bepaald zelf aan welke (minimaal 5) modules hij/zij wilt deelnemen (of alle 7 modules)

 

Voordeel:
Door deze modulaire opbouw is een op maat gemaakte bedrijfskunde opleiding volgen mogelijk welke geheel is afgestemd op individuele behoefte van de fysiotherapeut.

 

Meer informatie? Klik hier: