FTO nascholingen

FTO nascholingen

Uit epidemiologisch onderzoek blijkt dat patiënten niet altijd de meest optimale farmacotherapie krijgen aangeboden. Daarnaast blijkt uit deze onderzoeken dat therapietrouw een actueel probleemgebied is.
FTO nascholingen dragen bij tot verbetering van bovengenoemde problematiek.

De door PragmaScoop ontwikkelde geaccrediteerde FTO nascholingen hebben de volgende doelstellingen:

  •     het verbeteren van de farmacotherapie binnen de eerste lijn.
  •     FTO leden in staat stellen om zich bij te scholen en deze kennis toe te passen in de praktijk.
  •     het optimaliseren van de behandeling van de patiënt.

 

Opzet van FTO nascholing
De nascholing bestaat uit 3 onderdelen:

  •     nascholing met betrekking tot de behandeling van betreffend ziektebeeld en de huidige stand van zaken met betrekking tot de farmacotherapie
  •     screening en verzameling van prescriptiedata van deelnemende apotheken m.b.t. betreffend ziektebeeld
  •     discussie over de medicamenteuze behandeling

 

Kenmerken van FTO nascholingen

  •     geaccrediteerd voor huisartsen en apothekers
  •     door Pragmascoop ontwikkeld en onafhankelijkheid gewaarborgd
  •     Pragmascoop verzamelt prescriptiedata van alle deelnemende apotheken en verwerkt deze in grafieken
  •     Bij (corona)noodzaak, is digitale uitvoer ook mogelijk, met behoud van accreditatie

 

FTO nascholingen programma 2023:

COPD - Integrale aanpak NHG en GOLD 2023 en optimaal inhalatorgebruik
(incl. deelname longarts uit de regio mogelijk)

Obesitas - een veranderend stappenplan vanaf 2023

Overgangsklachten - herziene NHG-standaard 2022 en nieuwe kijk op urogenitale atrofie

Depressie - herziene NHG-Standaard september 2022

Testosterondeficiëntie - tijdige opsporing risicopatiënten in de 1e lijn

Diabetes - wanneer starten met GLP1-receptoragonisten en SGLT2-remmers

Therapietrouw - effectieve interventies ter verbetering

Anticonceptiva - een compleet overzicht en preferentiebeleid in 2023

Anale klachten en rectaal bloedverlies - diagnostiek en behandeling in de 1e lijn
(beschikbaar vanaf juni '23!)