FTO nascholingen

FTO nascholingen

Uit epidemiologisch onderzoek blijkt dat patiënten niet altijd de meest optimale farmacotherapie krijgen aangeboden. Daarnaast blijkt uit deze onderzoeken dat therapietrouw een actueel probleemgebied is.
FTO nascholingen dragen bij tot verbetering van bovengenoemde problematiek.

De door PragmaScoop ontwikkelde geaccrediteerde FTO nascholingen hebben de volgende doelstellingen:

  •     het verbeteren van de farmacotherapie binnen de eerste lijn.
  •     FTO leden in staat stellen om zich bij te scholen en deze kennis toe te passen in de praktijk.
  •     het optimaliseren van de behandeling van de patiënt.

 

Opzet van FTO nascholing
De nascholing bestaat uit 3 onderdelen:

  •     nascholing met betrekking tot de behandeling van betreffend ziektebeeld en de huidige stand van zaken met betrekking tot de farmacotherapie
  •     screening en verzameling van prescriptiedata van deelnemende apotheken m.b.t. betreffend ziektebeeld
  •     discussie over de medicamenteuze behandeling

 

Kenmerken van FTO nascholingen

  •     geaccrediteerd voor huisartsen en apothekers
  •     door Pragmascoop ontwikkeld en onafhankelijkheid gewaarborgd
  •     Pragmascoop verzamelt prescriptiedata van alle deelnemende apotheken en verwerkt deze in grafieken
  •     Bij (corona)noodzaak, is digitale uitvoer ook mogelijk, met behoud van accreditatie

 

FTO nascholingen programma 2021:

Therapietrouw - effectieve interventies ter verbetering (beschikbaar vanaf februari ’22)

Depressie - vroege herkenning en adequate aanpak

Testosterondeficiëntie - impact, diagnose en behandeling

COPD - praktische implicaties van een nieuwe richtlijn

Diabetes - nieuwe denkstappen in de NHG-Standaard

Obestitas en gewicht gerelateerde comorbiditeit

Anticonceptie - welke methode is de juiste keuze?

Anafylaxie - herkenning en behandeling in de huisartsenpraktijk

Overgangsklachten - extra aandacht voor urogenitale atrofie