Huisartsen/apothekers nascholingen

Huisartsen/apothekers nascholingen

Uit epidemiologisch onderzoek blijkt dat patiënten niet altijd de meest optimale farmacotherapie krijgen aangeboden. Daarnaast blijkt uit deze onderzoeken dat therapietrouw een actueel probleemgebied is.
Inhoudelijke nascholingen voor huisartsen en apothekers (o.a. in FTO verband) dragen bij tot verbetering van bovengenoemde problematiek.

De door ons ontwikkelde geaccrediteerde nascholingen hebben de volgende doelstellingen:

 •     het verbeteren van de farmacotherapie binnen de eerste lijn.
 •     huisartsen en apothekers o.a. in FTO verband in staat stellen om zich bij te scholen en deze kennis toe te passen in de praktijk.
 •     het optimaliseren van de behandeling van de patiënt.


Opzet van huisartsen/apothekers nascholing
De nascholing bestaat uit 3 onderdelen:

 1. nascholing met betrekking tot de behandeling van betreffend ziektebeeld en de huidige stand van zaken met betrekking tot de farmacotherapie
 2. screening van het patiëntenbestand van de huisartsen met betrekking tot betreffend ziektebeelden en bijbehorende medicamenteuze behandeling
 3. discussie over de medicamenteuze behandeling


Hulp bij dataverzameling door apotheker
Ondersteuning bieden aan apothekers bij patiëntenselectie met behulp van het AIS/SFK:

 • prescriptiedata verzamelen bij medicamenteuze behandeling van betreffend ziektebeeld
 • gegevens verwerken en (grafisch) terugkoppelen huisartsen en apothekers


Kenmerken van huisartsen/apothekers nascholingen

 • geaccrediteerd als inhoudelijke nascholing voor huisartsen en apothekers
 • door Pragmascoop ontwikkeld en onafhankelijkheid gewaarborgd
 • terugkoppeling prescriptiedata van deelnemende apotheken/huisartsen
 • Pragmascoop moderator (=apotheker/huisarts/specialist) voert de nascholing op locatie uit
   

Nascholingen programma huisartsen/apothekers 2024:

Respiratoire virussen en vaccins - de risicogroepen onder de loep!

Schildklieraandoeningen - de kunst van het finetunen

Nieuwe aanbeveling voor DOAC’s in de volledig herziene NHG-Standaard Atriumfibrilleren

Overmatig zweten - diagnostiek en behandeling in de huisartsenpraktijk

Therapietrouw - effectieve interventies ter verbetering

Depressie - herziene NHG-Standaard september 2022

Testosterondeficiëntie - hoe herken ik de man met testosterontekort in de 1e lijn?

COPD en inhalatoren - orde in de chaos!
(incl. deelname longarts uit de regio mogelijk)

Overgang en vaginale atrofie - inzichten tot een betere kwaliteit van leven

Diabetes type II - alle medicamenteuze combinaties met extra aandacht voor GLP1-receptoragonisten

Anticonceptie van pubertijd tot menopauze - een life course approach

Obesitas - de nieuwe multidisciplinaire richtlijn 'Overgewicht en obesitas'

Onder voorbehoud

SGLT2-remmers ter preventie van chronische nierschade en hartfalen