Intervisie voor apothekers

Intervisie voor apothekers

Intervisie voor apothekers

Wij bieden u de mogelijkheid om uw persoonlijke vragen en situaties te bespreken in een kleine, vertrouwde groep van collega apothekers. Door het stellen van vragen en het geven van feedback helpen de groepsleden elkaar aan nieuwe handelingsperspectieven. Zo leert u in een constructieve, open, en veilige omgeving.

Hoe te beginnen?

 • stel vooraf vast met wie u in een intervisiegroep wilt zitten. Er wordt vervolgens een vaste groep gevormd van 5 tot maximaal 7 openbaar apothekers uit uw netwerk(U kunt zich ook bij ons als individuele deelnemer aanmelden, wij zorgen dan - bij voldoende aanmeldingen - voor een (bestaande) intervisiegroep in uw regio).
 • een ervaren intervisiecoach van Pragmascoop zorgt voor professionele begeleiding van de groep gedurende 4 tot 6 bijeenkomsten. Hierna bent u in staat om verder te gaan als zelfstandige groep.
 • er worden 4 tot 6 bijeenkomsten van 2 uur gepland en vastgelegd in een jaarplan.
   

Uitvoering
De eerste bijeenkomst

 • kennismaking en inventarisatie van de verwachtingen
 • theorie en uitleg van de methodiek
 • gezamenlijke definiering geschikte intervisie werkproblemen
 • coach stimuleert de juiste vraagstellingen en feedback, evalueert en maakt vervolgafspraken
   

De volgende bijeenkomsten

 • terugblik op de vorige bijeenkomst
 • deelnemers brengen actueel werkprobleem in
 • 1 of meerdere werkproblemen worden door de groep gekozen
 • start met toelichting door probleemeigenaar, collega’s helpen bij analyse van gekozen werkprobleem
 • (her)formulering van probleem door probleemeigenaar
 • groep ondersteunt benoemen van handelingsalternatieven
 • probleemeigenaar maakt een keuze uit de geboden handelingsalternatieven
 • leereffecten voor hem/haar van deze bijeenkomst worden benoemd
 • afronding bijeenkomst: evaluatie en afspraken voor volgende bijeenkomst
   

Accreditatie en Stipco
De intervisiebijeenkomsten zijn geaccrediteerd door de KNMP met 2 punten. Stipco kent een subsidie toe van €100,- p/p per sessie

Intervisiecoaches
Pragmascoop werkt samen met coaches met kennis van de apothekerspraktijk en die ruime ervaring hebben met intervisie(groepen).
 


Meer informatie? Klik hier: