Leergang bedrijfskunde apothekers

Leergang bedrijfskunde apothekers

Leergang Bedrijfskunde voor Apothekers

'Van apotheker naar ondernemer'

Veel apothekers zijn vakinhoudelijk perfect opgeleid maar hebben (te) weinig bedrijfskundige ervaring om de apotheek door deze moeilijke tijd te loodsen. Het verdienmodel is fundamenteel gewijzigd. Toekomstig succes vereist aanpassing van uw bedrijfsvoering aan de veranderende farmaceutische marktomgeving.

Leerdoelen:
De opleiding is met name bedoeld om een mind-set te realiseren bij apothekers en bij hun personeel! De komende jaren zullen alles bepalend zijn hoe en op welke wijze apothekers hun voortbestaan in gaan vullen.

Na afloop van de opleiding bent u beter in staat om;
Uw apotheek te managen volgens uw eigen missie, visie en strategie door:

 •     beter sturen van uw eigen organisatie (operationeel en financieel)
 •     inrichten, beheersen en uitvoeren van werkprocessen
 •     commerciëler handelen
 •     het personeel te sturen
 •     de klant centraal te stellen (patiënten, consumenten, huisartsen, zorgverzekeraars)
 •     beter met uw tijd en energie om te gaan
 •     beter te onderscheiden van uw apotheek ten opzichte van de concurrenten

Alle onderwerpen die te maken hebben met uw apotheek: commercie, marketing, management en organisatie worden in de leergang bedrijfskunde behandeld, waarbij de apotheker daadwerkelijk ook zelf veel gaat oefenen.

Uitvoering:

 •     modulaire opbouw (totaal 6 modules)
 •     kan door maximaal 12-15 apothekers per sessie gevolgd worden
 •     op locatie in de regio
 •     wordt verzorgd door zeer ervaren professionele docent(en), gespecialiseerd in het betreffende onderwerp
 •     apotheker bepaald zelf aan welke (minimaal 4) modules hij/zij wilt deelnemen (of alle 6 modules)
 •     opleiding wordt geaccrediteerd voor apothekers
 •     Hogeschool SDO heeft deze leergang gekwalificeerd op HBO-niveau 1-2

 

Voordeel:
Door deze modulaire opbouw is een op maat gemaakte bedrijfskunde opleiding volgen mogelijk welke geheel is afgestemd op individuele behoefte van de apotheker.

 

Meer informatie? Klik hier: