Organisatie advies

Organisatie advies

Iedere organisatie staat voor een aantal specifieke vraagstukken met betrekking tot de veranderende (farmaceutische) gezondheidszorg. Deze kunnen liggen op het gebied van strategie, organisatie en/of implementatie.

PragmaScoop analyseert met u de positie van uw bedrijf in de markt en spiegelt die aan de laatste ontwikkelingen binnen de zorgkolom. Vervolgens analyseren wij samen met u de consequenties en vertalen deze in een concreet plan van aanpak.
Het bovenstaande gebeurt in nauwe samenwerking met medewerkers binnen uw organisatie.

Structuur organisatieadvies:

  • Analyse (intern/extern)
  • Gewenste marktbenadering van opdrachtgever
  • Strategische besluitvorming middels interactieve workshop
  • Uitwerking en realisatie op basis van gemaakte keuzes
  • Ondersteuning implementatie

Bovenstaande modules zijn flexibel toepasbaar voor advies op maat.
Er wordt maximaal gebruik gemaakt van beschikbare kennis en informatie binnen uw organisatie om tot de juiste uitwerking te komen.

Onze werkwijze heeft de volgende kenmerken:

  • Pragmatische en snelle aanpak
  • Commitment door gezamenlijke besluitvorming
  • Maximaal draagvlak met betrekking tot implementatie
  • Operationeel snel uitvoerbaar