Verdiepingscursussen apothekers

Verdiepingscursussen apothekers

Verdiepingscursussen bedrijfskunde voor apothekers

Om gewenste doelen te halen achten veel deelnemers aan onze leergang ‘Bedrijfskunde voor apothekers‘ verdere verdieping van een aantal specifieke bedrijfsmatige modules wenselijk/noodzakelijk.

Daarom hebben wij op veler verzoek voor apothekers die eerder onze bedrijfskundige leergang of een gelijkwaardige opleiding hebben gevolgd, de volgende Verdiepingscursussen voor 2020 ontwikkeld:

26 maart ‘20:
Succesvol gebruik van LinkedIn en Facebook voor meer rendement in uw apotheek (Marc Volder, Vol Marketing)

 1. Up-to-date maken van uw persoonlijk en bedrijfsprofiel op LinkedIn en Facebook
 2. Netwerk vergroten door nieuwe personen uit te nodigen en bedrijven te volgen
 3. Een content kalender kunnen maken en gebruiken
 4. Handige hulpmiddelen kunnen toepassen voor optimaal sociale media gebruik

 

23 april ‘20:
Onderhandelen o.b.v. Harvard methode, met minder moeite meer resultaat in uw apotheek (Michael Amende, Amende Advocatuur)

 1. Creëren, herkennen en gebruiken van eigen en andermans onderhandelstijl
 2. Scheiden van mensen en het probleem, zacht voor de mensen en hard op de inhoud
 3. Omgaan met emoties en weerstanden bij jezelf en de ander, Roos van Leary
 4. Herformuleren van tekst en emotie

 

28 mei ‘20:
Commerciële masterclass, mijn apotheek en de patiënt als mijn klant (Myra Eeken, Brug Vrouw en Anton Bardie, Blink)

 1. Vaardigheden bevorderen voor een betere patiënt-/klantbinding
 2. Mijn bedrijf: van propositie naar pitch
 3. Mijn klant: van welke klanten wil ik meer?
 4. Mijn communicatie: zichtbaarheid als instrument

 

18 juni ‘20:
Financieel Management, essentieel voor betere sturing van uw apotheek (Johan Cornet, van Oers Accountants)

 1. Een beter cijfermatig onderbouwde gesprekspartner voor uw accountant
 2. Financiële gezondheid van mijn organisatie (o.a. KPI’s)
 3. Kennis van instrumenten voor hoger rendement organisatie
 4. Bepalen (meer)waarde van de eigen onderneming
 5. Juridische structuur van uw bedrijf

 

10 september ’20:
Category Management, optimaal assortiment management afgestemd op patiënt/klant (Nico Meyer, Category & Trade Company)

 1. Kennis van category management
 2. Zicht op werking Retail markt
 3. Actief handverkoop optimaliseren in uw apotheek
 4. Concrete voorbeelden ter bevordering van de handverkoop

 

08 oktober ’20:
Nieuwe casuïstiek voor meer financiële diepgang in uw apotheek als onderneming (Rob Boelens, ABN/AMRO)

 1. Meer inzicht en kennis hoe o.a. bancair naar uw organisatie wordt gekeken
 2. Wat is een verdienmodel is, wat is HET verdienmodel voor uw apotheek
 3. Ontwikkelen van een toekomstvisie op de apotheek
 4. Nut van het schrijven van een ondernemingsplan
 5. Gevoel bij het verhaal achter de cijfers, en schuilen de cijfers zich achter het verhaal
 6. Kennis van financieringsmogelijkheden

 

12 november ’20:
Leidinggeven aan zelfsturende teams middels Harada methode (Joris Belt, Craft Lean Management)

 1. Stimuleren van apotheekmedewerkers tot zelfstandig functionerend team
 2. Ervaren van een inspirerende manier van doelen stellen die leiden tot gedreven, passionele teams
 3. Leren hoe je binnen enkele maanden kunt komen tot de gewenste gedragsverandering
 4. Begrijpen van de rollen en taken in een zelfsturend team

 

Uitvoering

 • Afhankelijk van persoonlijke behoefte kiest u zelf aan welke verdiepingscursus(sen) u wilt deelnemen (bij deelname aan alle dagen is een korting van toepassing)
 • De verdiepingscursussen worden gegeven op een goed bereikbare locatie centraal in NL
 • Iedere opleidingsdag duurt 7 uur (van 14.00 tot 21.00 uur) en is inclusief maaltijd
 • Verdiepingscursussen worden gepland in overleg met de deelnemers en starten bij een minimale groepsgrootte van 6 deelnemers
 • Bij het volgen van alle verdiepingsdagen ontvangt u een certificaat

 

Accreditatie
De verdiepingscursussen zijn KNMP geaccrediteerd voor 6 punten per verdiepingsdag (totaal 42 punten)


Meer informatie? Klik hier:

Contactgegevens

Pragmascoop

Ger Prins

Adres: Klaverveld 10, 4854 KW Bavel

Telefoon: +31(0)161 43 73 37

Email: pragmascoop.gp@hetnet.nl

Website: www.pragmascoop.nl