Collegetour Bedrijfskunde in de apotheek

Collegetour Bedrijfskunde in de apotheek

Collegetour Bedrijfskunde in de apotheek KNMG Accreditatie - 40 punten

Apothekers zijn zich bewust van het belang van het ontwikkelen van eigen ondernemerstalent. Echter het ontbreekt hen aan tijd én inhoudelijke specialistische kennis van meer afzonderlijke specifieke onderdelen van het ondernemerschap in de farmacie.
Met deze Collegetour brengen wij deze 2 zaken samen.

Modulair
De Collegetour is modulair opgebouwd, iedere module bestaat uit 2 verschillende collegedagen met elk een specifiek bedrijfskundig onderwerp.

'Meet the experts'
Iedere cursusdag wordt uitgevoerd door professionele expert(s) op betreffend onderwerp. Stuk voor stuk specialisten op betreffende deelgebieden van het ondernemerschap. Mét een directe vertaling naar toepassing de apothekerspraktijk.

Vrije programma keuze
Afhankelijk van uw eigen kennisvraag en behoefte, stelt u zelf uw eigen programma samen. Dat kan 1 specifiek(e) dag/onderwerp zijn of u kiest ze allemaal, u heeft volledig vrije (menu)keuze.

Programma
Module: Financiën

Collegedag:
Financieel Management, essentieel voor betere sturing van uw apotheek
- Een beter cijfermatig onderbouwde gesprekspartner voor uw accountant

College verzorgd door: Van Oers Accountants


Collegedag:
Nieuwe casuïstiek voor meer financiële diepgang in uw apotheek als onderneming
- Meer inzicht en kennis hoe o.a. bancair naar uw organisatie wordt gekeken

College verzorgd door: ABN/AMRO Bank

Module: Management

Collegedag:
Leidinggeven aan zelfsturende teams middels Harada methode
- Stimuleren van apotheekmedewerkers tot zelfstandig functionerend team

College verzorgd door: Craft Lean Management


Collegedag:
Olympisch onderhandelen o.b.v. Harvard methode, met minder moeite meer resultaat in uw apotheek
- Creëren, herkennen en gebruiken van eigen en andermans onderhandelstijl

College verzorgd door: Amende Advocatuur

Module: Organisatiekunde

Collegedag:
Category Management, optimaal assortiment management afgestemd op patiënt/klant
- Plaatsbepaling en functie productcategorieën en (handverkoop) assortiment in perspectief van de shopper en formuledoelstelling

College verzorgd door: Category & Trade Company


Collegedag:
LEAN: Verbeteren van apothekersprocessen op de werkvloer
- Het gezamenlijk verbeteren van apotheekprocessen op de werkvloer door toepassing van Lean. Ervaar de stimulerende werking van een Lean simulatie

College verzorgd door: Craft Lean Management

Module: Social Media

Collegedag:
Succesvol gebruik van LinkedIn en Facebook voor beginners, meer rendement in uw apotheek
- Maken en up-daten van uw persoonlijk en bedrijfsprofiel op LinkedIn en Facebook

College verzorgd door: Vol Marketing


Collegedag:
Succesvol gebruik van LinkedIn en Facebook voor gevorderden, meer rendement in uw apotheek
- Verdere professionalisering van uw huidig persoonlijk en bedrijfsprofiel op LinkedIn en Facebook, essentiële communicatiemiddelen in de huidige marketingmix van de apotheek

College verzorgd door: Digital Moves

Module: De Markt, trends en ontwikkelingen openbare farmacie

Collegedag:
Toekomst visie van de (farmaceutische) zorg
- Belangrijkste beleidsontwikkelingen in de 1ste lijns zorg en initiatieven op gebied van farmacie met nieuwe kwaliteitsindicatoren waarop apotheek wordt beoordeeld en afgerekend

College verzorgd door: Bruggink Communication Support


Collegedag:
Platforme conomie, nieuwe toetreders in de farmaceutische kolom
- Platvorm economie, de actualiteit van de dag en wat brengt de toekomst met nieuwe toetreders en meer inzicht en praktijkvoorbeelden hoe hier mee om te gaan in de eigen organisatie/apotheek

College verzorgd door: Bruggink Communication Support

 

Voor wie bestemd?
Eigenaar van of werkzaam bij een apotheek.

Waar en wanneer?
De collegedagen worden gegeven op onderstaande data en locaties:

Indien overheidsmaatregelen daartoe aanleiding geven, zal betreffende collegedag verplaatst worden naar een latere datum!

 UtrechtRotterdam
Financieel Management
- Van Oers accountants
5 oktober '2115 juni '21
Financieel Casuïstiek
- ABN/AMRO Bank
11 januari '2230 september '21
Leidinggeven vlgs Harade
- Craft Lean Management
9 september '2126 oktober '21
Onderhandelen vlgs Harvard
- Amende advocatuur
3 juni '2111 november '21
Category Management
- Category & Trade Company
24 maart '2227 mei '21
Lean processen in de apotheek
- Craft Lean Management
6 juli '2118 januari '22
Social Media (beginners)
- Vol Marketing
10 februari '222 september '21
Social Media (gevorderden)
- Digital Moves
8 maart '2210 maart '22
Toekomst visie Zorg
- Bruggink Communication Support
9 december '2115 februari '22
Platvorm economie in farmacie
- Bruggink Communication Support
2 november '212 december '21

 

Iedere collegedag duurt 5 uur (van 13.00 tot 18.00 uur)
Collegedagen starten bij een minimale groepsgrootte van 10 deelnemers

Kosten
De kosten bedragen € 375 per collegedag


Meer informatie? Klik hier: